”Diğer hayvanlar gibi insan da yaşadığı çevreden gelen uyarıcılara tepki veren bir eyleyendir. Diğer türler gibi, alışkanlık ve eğilimlere tabidir. Ancak diğer türlerden daha üstün bir mevkide olarak insan, bulunduğu eylemleri yönlendiren kişinin alışkanlıklarını zihinsel olarak sindirip bu alışkanlık ve eğilimlerin yöneliminin önemini anlar. İnsan, saygı duyulacak zekâya sahip bir eyleyendir. Selektif gereklilik açısından amaca yönelik eylemde bulunma eğilimiyle donatılmıştır” (Veblen, 2017: 27)

Kaynakça

Veblen T. B. (2017) ”Çalışma İçgüdüsü ve Emeğin Usandırıcılığı” içinde Seçilmiş Makaleler (Der. Eren Kırmızıaltın), Türkçe Söyleyen: Işıl Şeremet, Heretik Yayın: 25-40.