Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

DAVRANIŞSAL İKTİSAT, KARAR VERME SÜREÇLERİ VE SEÇMEN KARARINI ETKİLEYEBİLECEK ÖNERİLER 2: PRATİK

Çalışmanın önceki kısmında, davranışsal iktisadın, seçmen davranışını anlamada yardımcı olabilecek bazı kavram ve çalışmaları ele alındı.[1] Bu kısımda, kavram ve çalışmaların uygulamada nasıl kullanılabileceği öneriler sunularak değerlendirilecektir. Önerilere geçmeden önce kavram ve çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri özetleyelim. ÖZET İnsanların bilişsel kapasitesi sınırlıdır. Mükemmel karar vericiler olarak değerlendirilmemelidir. Bulunabilirlik kısa yolunun yanı sıra çerçeveleme etkisi ve …

DAVRANIŞSAL İKTİSAT, KARAR VERME SÜREÇLERİ VE SEÇMEN KARARINI ETKİLEYEBİLECEK ÖNERİLER 1: TEORİ

Bu çalışma, standart seçmen davranışı çözümlemelerinde kullanılan akıl yürütme ve argümanları kullanmayıp (bu nedenle, belirli bir düşünce alışkanlığına sahip,  “siyaset” hakkında bilgi ve/veya görüş sahibi olanların çoğunluğunun itiraz edebileceği bir yapıya sahip olup), davranışsal iktisadı merkeze almaktadır;  davranışsal iktisadın yöntem ve kavramlarından yararlanarak seçmen davranışını etkileyen bireysel karar verme süreçlerine odaklanmaktadır. Peki davranışsal iktisat nedir? …

Heterodoks İktisadın Dâhil Olduğu Alternatif Bir İktisat Eğitimi

Yazı dizisinin bu kısmında heterodoks iktisadın dâhil olduğu alternatif bir iktisat eğitiminin nasıl olabileceği üzerinde duracağım. Önceki iki yazıda anaakım, ortodoks ve heterodoks iktisat tanımları üzerinde durmuştum[1]. Önceki iki yazıdaki savları şöyle özetleyebilirim: İktisat eğitiminde kullanılan ders kitaplarının büyük çoğunluğunun (hatta neredeyse hepsinin) içeriği sadece anaakım iktisattan oluşur. Anaakım iktisat güç ilişkileri içerisinde belirlenir. Güç …

Anaakım, Ortodoks ve Heterodoks İktisat Tanımları Üzerine 2: Heterodoks İktisat

Heterodoks iktisadı tanımlamak, anaakım iktisat ve ortodoks iktisadı tanımlamaktan daha zor. Çünkü anaakım iktisat sosyolojik (güç ilişkilerine bağlı), ortodoks iktisat entelektüel (teorik) içerikle tanımlanabilirken heterodoks iktisat, hem entelektüel hem de sosyolojik olarak tanımlanabilir. (Bu konu üzerine özellikle T. Lawson ve F.S. Lee’nin birçok çalışmasının olduğunu belirteyim. Burada literatür taraması yapmayı değil amaca [alternatif iktisat eğitimi] …

Anaakım, Ortodoks ve Heterodoks İktisat Tanımları Üzerine 1: Anaakım ve Ortodoks İktisat

Politik ekonomi başlığı altında yayımlanacak yazılarıma üniversitelerin (hepsinde değilse de) büyük çoğunluğunda geçerli iktisat eğitimi içeriğinin katı, hatalı ya da yanlış olduğu ileri sürülen argümanlarının üzerinde durarak ve alternatif bir eğitimin nasıl olabileceğini irdeleyerek başlayacağım. Bu irdeleme biraz uzun bir yazı dizisi olacak. Yazı dizisine Anaakım ve Ortodoks İktisat tanımları ile başlıyorum. (Bir sonraki yazının …