Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Heterodoks İktisadın Dâhil Olduğu Alternatif Bir İktisat Eğitimi

Yazı dizisinin bu kısmında heterodoks iktisadın dâhil olduğu alternatif bir iktisat eğitiminin nasıl olabileceği üzerinde duracağım. Önceki iki yazıda anaakım, ortodoks ve heterodoks iktisat tanımları üzerinde durmuştum[1]. Önceki iki yazıdaki savları şöyle özetleyebilirim: İktisat eğitiminde kullanılan ders kitaplarının büyük çoğunluğunun (hatta neredeyse hepsinin) içeriği sadece anaakım iktisattan oluşur. Anaakım iktisat güç ilişkileri içerisinde belirlenir. Güç …

Anaakım, Ortodoks ve Heterodoks İktisat Tanımları Üzerine 2: Heterodoks İktisat

Heterodoks iktisadı tanımlamak, anaakım iktisat ve ortodoks iktisadı tanımlamaktan daha zor. Çünkü anaakım iktisat sosyolojik (güç ilişkilerine bağlı), ortodoks iktisat entelektüel (teorik) içerikle tanımlanabilirken heterodoks iktisat, hem entelektüel hem de sosyolojik olarak tanımlanabilir. (Bu konu üzerine özellikle T. Lawson ve F.S. Lee’nin birçok çalışmasının olduğunu belirteyim. Burada literatür taraması yapmayı değil amaca [alternatif iktisat eğitimi] …

Anaakım, Ortodoks ve Heterodoks İktisat Tanımları Üzerine 1: Anaakım ve Ortodoks İktisat

Politik ekonomi başlığı altında yayımlanacak yazılarıma üniversitelerin (hepsinde değilse de) büyük çoğunluğunda geçerli iktisat eğitimi içeriğinin katı, hatalı ya da yanlış olduğu ileri sürülen argümanlarının üzerinde durarak ve alternatif bir eğitimin nasıl olabileceğini irdeleyerek başlayacağım. Bu irdeleme biraz uzun bir yazı dizisi olacak. Yazı dizisine Anaakım ve Ortodoks İktisat tanımları ile başlıyorum. (Bir sonraki yazının …