Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Yoksulluk ve Paylaşılan Refah 2022 Raporu: Ana Mesajlar (Dünya Bankası)

Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın COVID-19 salgını küresel yoksullukta son on yılların en büyük artışını yarattı. Pandemi, 2019’da % 8,4 olan küresel aşırı yoksulluk oranını, 2020’de tahmini  % 9,3’e yükseltti. Bu da 2020 yılı sonuna kadar 70 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluğa itildiğini ve dünya çapında aşırı yoksul olanların toplamın 700 milyonun üzerine çıktığını gösteriyor. 2020 …