Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Goffman’ın Çerçeve Analizi

Gündelik deneyimin natüralist bir antropolojisi Sıradan bir duruma ilgi gösterdiğimizde, ‘Burada ne oluyor? [What is it that’s going on here ?]’ sorusunu kendimize sorduğumuzu varsayıyorum. Sorunun karışıklık veya kuşku anlarında açıkça; durum, kesinliklerimizi tehdit etmediğinde ise örtük olarak formüle ediliyor oluşu bir şey değiştirmez, bu soru sorulur ve sadece ve sadece, yapmamız gereken şeyi yapma …

Vaka Nedir?

Vaka, yaygın kanının aksine, ne verili bir olgu ne de dar bir tümdengelimci yaklaşım dâhilinde aranan ve illaki bulunan örnektir; daha ziyade, teorik ve ampirik olarak addedilen ama aslında ayrılamaz bir bütünün iki ucu arasındaki bir polemiğin, karşılıklı bir keşif ve dönüştürme faaliyetinin ürünüdür. Bunun, yöntemsel açıdan bakıldığında, sadece sosyal bilimlerde değil, tıp, hukuk veya …

Başlarken

SOSYAL BİLİMİN AHVALİNE DAİR I Türkiye’de sosyal bilimin krizi, geçmişte olduğu gibi bugün de (tıpkı dünyanın geri kalanında da olduğu gibi) bir üniversite krizidir. Aslına bakılırsa mesele hiçbir zaman bir disiplinin, kendi gelişim sürecinde, kavramsal ve yöntemsel düzeylerde kaçınılmaz biçimde tecrübe ettiği sıkışma, çatışma, altüst oluş ve yeniden yapılanma anları olmamıştır. Üstelik kriz bu anlamıyla, …