”İnsanın toplumsal yaşamı, tıpkı diğer türlerin yaşamı gibi bir var olma mücadelesidir ve bundan dolayı bir selektif adaptasyon sürecidir. Toplumsal yapının evrimini belirleyen ise, kurumların seleksiyon sürecidir. Beşeri kurumlarda ve beşeri karakterde görülmüş ve görülmekte olan ilerleme, genel olarak, en uygun düşünce alışkanlıklarının doğal seleksiyonuna ve bireylere dayatılan mecburi adaptasyon sürecine -cemaatin büyümesi ve insanların içerisinde yaşadığı kurumların değişmesi ile birlikte sürekli değişen çevreye mecburi adaptasyon sürecine- indirgenebilir” (Veblen, 2015: 169).

Kaynakça

Veblen T. B. (2015) Aylak Sınıfın Teorisi, Türkçe Söyleyenler: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir, Heretik Yayın.