”Aşağıdaki amaçlara hizmet eden prosedürler ile bireysel ve kolektif davranışlar bütünüdür:

  1. Tarihsel olarak belirlenmiş kurumsal formlar ve üretim tarzı aracılığıyla temel toplumsal ilişkileri yeniden üretmek
  2. Hakim birikim rejimini desteklemek ve “yönlendirmek”
  3. Ekonomik aktörlerin kendileri genel sistemi yöneten uyum ilkelerini içselleştirmek zorunda kalmadan, bir dizi merkezi olmayan kararın zaman içinde uyumluluğunu sağlamak” (Boyer ve Saillard, 2002: 341).

Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın

Kaynakça

Boyer, R. and Saillard, Y. (Ed.) (2002) Regulation Theory, Translated by Carolyn Shread, Routledge.