“… Ürünü oldukları çelişkili oluşum koşullarının izini bir dizi gerilim ve çelişki şeklinde bünyelerinde taşıyan yarılmış, parçalanmış habitusların varlığına özellikle proleter altı Cezayirliler örneğinde defaatle değindim” (Bourdieu, 2003: 95). 

“Habitus zaruri surette ne uyarlanmış ne de tutarlı olmak durumundadır. Habitusun, bilhassa, işgal edilen statünün “billurlaşma” seviyelerine tekabül eden bütünleşme dereceleri vardır” (Bourdieu, 2003: 230).

“Analizi durmaksızın uzatmaktan kaçınmak için, düşünümsellik çabamın geldiği noktada bana bugün merkezi görünen şeye hızlıca değinmek istiyorum. Şöyle ki tedrisi aristokrasi arasına seçilmem ve halk ve taşralı (bilhassa taşralı, demek istiyorum) kökenimin çelişkili çakışımı, her türden çelişki ve gerilimin üreticisi bir yarık habitusun teşekkülünün esasında yer aldı. Bu ikircikli duygu, alandaki birbirine zıt konumlara, hükmeden ve hükmedilen konumlara karşı [sergilediğim] çifte mesafenin temelindedir” (Bourdieu, 2001: 214).

Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı

Kaynakça

Bourdieu, P. (2003) Méditations pascaliennes, Seuil, 2003.

Bourdieu P. (2001) Science de la science et réflexivité, Cours du Collège de France 2000-2001, Raisons d’agir.