Pratikler ve temsiller, yapıların, sosyalleşme süreçleri boyunca bireyler tarafından yatkınlıklar biçiminde içselleştirilmesinin ürünüdür. Habitusu oluşturan bu yatkınlık sistemleri, yapılandıran yapılara -yani ait olunan gruba uygun bir şekilde bireylerin dünya görüşünü ve davranışlarını yönlendiren algı, eylem ve değerlendirme şemalarına- dönüşmüş yapılandırılmış yapılardır. Böylelikle bir grubun davranışları illaki bir kuralı takip etmek zorunda kalmaksızın ya da ortak surette kararlaştırılmış olmaksızın düzenlenmiş, orkestre edilmiş olur” (Bourdieu, 1980: 88).

Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı

Kaynakça

Bourdieu P. (1980) Le Sens Pratique, Les Éditions du Minuit