“Habitus, kelimenin kendisinin de ifade ettiği üzere, edinilen bir şeydir (…) Peki neden alışkanlık demedim? Çünkü spontane biçimde alışkanlık, tek­rar eden, mekanik, otomatik, üreticiden ziyade yeniden üretici bir şey olarak düşünülür. Oysa ben habitusun fevkalade güçlü üretici bir şey olduğu fikrini vurgulamak istiyordum” (Bourdieu, 1980: 134).

Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı

Kaynakça

Bourdieu P. (1980) Questions de Sociologie, , Les Éditions du Minuit