“Nesnel zorunluluğun içselleştirilmesinin ürünü habitus, zorunluluğun erdeme dönüştürülmesinin diğer adı olarak strateji üretir. Bu stratejiler, ne nesnel koşulların eksiksiz bir bilgisi doğrultusunda açıkça ortaya konulmuş amaçlara bilinçli bir yönelimin ne de birtakım nedenlerce mekanik bir belirlenimin ürünü olsalar da verili durumla nesnel olarak uyumluluk içerisindedirler” (Bourdieu, 1987: 21).

Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı

Kaynakça

Bourdieu P. (1987) Choses Dites , Les Éditions du Minuit