“Habitus eş zamanlı olarak hem nesnel biçimde sınıflanabilir pratiklerin üretici ilkesi hem de bu pratiklerin sınıflama sistemidir (principium divisionis). Temsil edilen toplumsal dünya, yani yaşam tarzları uzamı; habitusu tanımlayan bu iki kapasite arasındaki ilişkide, yani sınıflanabilir pratikler ve eserler üretebilme kapasitesi ve bu pratikleri ve ürünleri kendi aralarında ayrıştırma ve kıymetlendirme (beğeni) kapasitesi arasındaki ilişkide teşekkül eder” (Bourdieu, 1979: 190).

Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı

Kaynakça

Bourdieu P. (1979) La Distinction Critique sociale du jugement, Les Éditions du Minuit