“Yapılandıran yapı olarak [structure structurante], yani pratikleri ve pratiklerin algılanışını düzenleyen yapı olarak habitus aynı zamanda yapılandırılmış yapıdır [structure structurée]: Toplumsal dünyanın algılanışını düzenleyen mantıksal sınıflara bölme ilkesinin bizzat kendisi toplumsal sınıflara bölünmüşlüğün içselleştirilmesinin ürünüdür” (Bourdieu, 1979: 191).

Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı

Kaynakça

Bourdieu P. (1979) La Distinction Critique sociale du jugement, Les Éditions du Minuit