Bir şeyin yararlılığı, onu, kullanım-değeri haline getirir. Ama bu yararlılık, belirsiz bir şey değildir. Metaın fiziksel özellikleriyle sınırlı olduğu için, o, matadan ayrı bir varlığa sahip değildir… Mataın bu özelliği, o metaın yararlı niteliklerinden yararlanmak için gerekli olan emek miktarına bağımlı değildir.

Kullanım-değeri ele alınırken, biz, her zaman, şu kadar düzine saat, şu kadar metre keten ya da şu kadar ton kömür gibi belirli niceliklerden söz ettiğimizi varsayarız… Kullanım-değerleri, ancak kullanım ya da tüketim ile bir gerçek haline gelir; bunlar, ayrıca, toplumsal biçimi ne olursa olsun, her türlü servetin özünü oluştururlar (Marx, 2004: 48)

Kaynakça

Marx K. (2004) Kapital Birinci Cilt, Çev. Alaattin Bilgi, Yedinci Baskı, Ankara, Sol Yayınları.