Çoğulcu bir iktisadı savunmak için G. Hodgson, U. Mäki ve D. McCloskey tarafından yazılan aşağıdaki kısa metin American Economic Review dergisinde 44 iktisatçının imzasıyla 1992 yılında yayımlandı.

Hem metni yazanlar hem de imzacılar dünyanın önde gelen iktisatçılarıdır, iktisada muazzam teorik katkıları vardır. Aralarında Alfred Nobel anısına verilen İsveç Bankası Ödülü (Nobel Ödülü olarak bilinir) sahibi olanlar da bulunmaktadır. Ancak bu metin ne yazık ki pek etkili olmadı.

Heretik Sosyal Bilim Okulu’ndaki amacımız başka bir sosyal bilim pratiğinin mümkün olduğunu göstermek. İktisat alanında bunu ancak çoğulculuk ile sağlayabiliriz. İktisatta çoğulculuğu öneren metni bu nedenle önemsiyor, Serbest Kürsü’nün ilk metni olarak sizlerle paylaşıyoruz.

ÇOĞULCU VE TİTİZ BİR İKTİSAT İÇİN SAVUNMA

Aşağıda imzası bulunan bizler, entelektüel tekelin iktisat biliminde sahip olduğu pozisyondan endişeliyiz. Bugün iktisatçılar, genellikle “anaakımı” oluşturduğu gerekçesinden daha iyi gerekçeye dayanmayan bir yöntem veya temel varsayımlar tekelini dayatıyorlar. İktisatçılar serbest rekabeti savunur ama bunu fikir alanında uygulamazlar. Sonuç olarak, farklı yaklaşımlar arasında eleştirel konuşmayı ve hoşgörülü iletişimi içeren, iktisatta yeni bir çoğulculuk ruhu için çağrıda bulunuyoruz. Böyle bir çoğulculuk titizlik standartlarını baltalamaz; tüm argümanlarla yüzleşmesi gereken bir iktisat az değil fazla titiz bir bilim olur.

Yeni çoğulculuğun bilimsel tartışmanın karakterine, iktisatçıların işe alınmasına, akademik dergilerin katkı yelpazesine ve iktisatçıların eğitimine yansıması gerektiğine inanıyoruz.

(Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın)

İmzacılar:

Abramovitz, Moses; Arthur, W. Brian; Axelrod, Robert; Blaug, Mark; Boulding, Kenneth; Cowling, Keith; Cyert, Richard M.; Day, Richard H.; Davidson, Paul; Deane, Phyllis; Denison, Edward; Desai, Meghnad; Freeman, Christopher; Frey, Bruno; Furubotn, Eirik; Galbraith, John Kenneth; Georgescu-Roegen, N.; Goodwin, Richard; Granger, Clive W. J.; Grandmont, Jean-Michel; Harcourt, Geoffrey; Heilbroner, Robert; Hirschman, Albert; Kindleberger, Charles; Kornai, Janos; Laidler, David; Leibenstein, Harvey; Matthews, Robin C. O.; Mayer, Thomas; Minsky, Hyman; Modigliani, Franco; Nelson, Richard; Olson, Mancur; Pasinetti, Luigi; Perlman, Mark; Rothschild, Kurt; Samuelson, Paul; Shubik, Martin; Simon, Herbert; Spanos, Aris; Tinbergen, Jan; Tsuru, Shigeto; Vickers, Douglas; Weintraub, Ro.