“Toplam sermaye S, değişmeyen sermaye s ile değişen sermaye d’den oluşmakta ve bir artı-değer a, üretmektedir. Bu artı-değerin yatırılan değişen sermayeye oranına ya da a/d’ye artı-değer oranı denir ve aı ile gösterilir. Demek ki, a/d = aı, ve dolayısıyla a=aıd’dir. Eğer bu artı değer ile değişen sermaye yerine toplam sermaye arasında bir bağlantı kurulursa, buna kâr, k denir ve artı-değerin, a, toplam sermayeye, S, oranına ya da a/S’ye kâr oranı, kı adı verilir. Öyleyse kı=a/S=a/(s+d)” (Marx, 2003: 50).  

Kaynakça

Marx K. (2003). Kapital Üçüncü Cilt, Çev. Alaattin Bilgi, Dördüncü Baskı, Ankara, Sol Yayınları.