‘‘Ültimatom Oyunu, kapsamlı bir şekilde irdelenen basit bir pazarlık oyunudur. Bu oyunda katılımcılar eşleştirilir ve genellikle ‘teklif veren’ olarak adlandırılan ilk oyuncuya bölünebilir bir ‘pasta’ (genellikle para) geçici olarak verilir. Teklif veren daha sonra pastanın bir kısmını ‘yanıtlayıcı’ olarak adlandırılan ikinci kişiye sunar. Hem teklifi hem de pastanın miktarını bilen yanıtlayıcı, teklif verenin teklifini kabul ya da reddedebilir. Yanıtlayıcı teklifi kabul ederse, yanıtlayıcı teklif edilen miktarı, teklif veren ise pastanın kalanını alır (pasta eksi teklif miktarı). Yanıtlayıcı teklifi reddederse, teklif veren de yanıtlayıcı da bir şey alamaz. Her iki durumda da oyun biter; iki katılımcı da alacaklarını alır ve oyundan ayrılırlar. Oyunculara genellikle nakit olarak ödeme yapılır ve karşılarındakinin kim olduğunu bilmezler ancak deneyi yapanlar (bu değişkenleri manipüle edebilmelerine rağmen) oyuncuları bilir (…)

Diktatör Oyunu, Ültimatom Oyunu ile aynıdır ancak yanıtlayıcılara reddetme hakkı verilmez –teklif verenin dikte ettiği her şeyi alırlar’’ (Henrich vd. 2022: 11-12).

KAYNAKÇA

Henrich J. vd. (2022) KÜLTÜRLERARASI PERSPEKTİFTE İKTİSADİ İNSAN: Küçük Ölçekli 15 Toplumda Davranışsal Deneyler, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, Heretik Yayın