“Sermayenin üretim araçları, hammadde, yardımcı malzemeler ve iş aletlerince temsil edilen kısmı, üretim süreci sırasında nicel bakımdan bir değer değişimine uğramaz. Bu nedenle bu kıma, ben, sermayenin değişmeyen kısmı ya da kısaca değişmeyen sermaye adını veriyorum” (Marx, 2004: 209).

Kaynakça

Marx K. (2004) Kapital Birinci Cilt, Çev. Alaattin Bilgi, Yedinci Baskı, Ankara, Sol Yayınları